Okullardaki COVID-19 vakalarında izlenecek yollar...

Okullardaki COVID-19 vakalarında izlenecek yollar...

Koronavirüs Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi güncellendi. Okullarda meydana gelebilecek 18 örnek olaya yer verilerek nasıl yol izleneceği anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Rehberi'ne, okullarda karşılaşılabilecek koronavirüs vakalarında yapılması gerekenleri 18 örnek olay üzerinden aktaran bir bölüm ekledi.

Güncellenen rehberde, "Okullarda COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" bölümünde, bir veya birden fazla COVID-19 vakasının tespit edildiği okul servisleri ve sınıflarda, maske kuralına uyulduğu ve uyulmadığı durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Tüm okul çalışanlarının aşılarını tamamlamalarının tavsiye edildiği rehberde, sınıf mevcutlarının sosyal mesafe kuralına uygun şekilde planlanmasının önemi vurgulandı.

İşte okullarda karşılaşılabilecek örnek COVID-19 olayları...

Rehberde, okullarda meydana gelebilecek COVID-19'la ilgili 18 örnek olaya yer verilerek, bunlar karşısında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de belirtildi.

Sınıftaki ilk PCR pozitif öğrenciden sonraki 10 gün içerisinde 2. PCR pozitif öğrencinin çıkması nedeni ile sınıf karantinaya alınmıştır. Temasın 5. günde yapılan PCR testi negatif çıkan öğrenciler tekrar yüz yüze eğitim ve öğretime başlamıştır. Ancak ilerleyen günlerde okula gelen öğrencilerin birinde semptom çıkmasını takiben PCR testi yapılmış ve sonuç pozitif gelmiştir. Bu durumda nasıl bir yol izlenmelidir?

Karantina sonrası 5. gün PCR testi negatif olan ve okula başlayan öğrenciler arasından bir öğrenciye PCR testi yapılması ve bu öğrencinin sonucunun pozitif çıkması halinde bu öğrenci eve gönderilerek izolasyona alınır. Sınıftaki diğer öğrenciler yüz yüze eğitime devam eder ancak bu öğrenciden sonraki 10 gün içerisinde ikinci bir vaka çıkması durumunda tüm sınıf tekrar karantinaya alınır.

Öğrencilerin çoğu pozitif çıkarsa ne olacak?

Bir sınıf, 10 gün içinde iki öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınmıştır. Temasın 5'inci gününde yapılan PCR testinde sınıftaki öğrencilerin birçoğu (örneğin 20 kişiden 10'u) pozitif çıkmıştır. Bu durumda bu sınıf için ne yapılmalıdır?

Karantinaya alınan sınıftaki 5'inci gün yapılan PCR testinde pozitif çıkan öğrenciler evde izolasyona alınır. Diğer öğrenciler, bu hasta öğrenciler ile karantina süresince temas etmedikleri için PCR testleri negatif çıkan öğrenciler yüz yüze eğitime devam eder.

Sınıftaki ilk COVID-19 vakası öğrenci, pozitif öğrencinin olduğu sınıfta ders veren ve okul dışında riskli teması olmadığını belirten bir branş öğretmenin ikinci vaka olması durumunda nasıl hareket edilmelidir?

Böyle bir durumda; branş öğretmeninin dersteki maske kullanma durumu sorgulanır, maske kullanımının kurallara uygun olması durumunda ikinci vaka olarak kabul edilmez. Pozitif öğrencinin olduğu sınıfta ilk vakadan sonraki 10 gün içerisinde aynı sınıfta öğrenciler arasında COVID-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır. Ayrıca okuldaki öğretmenlerin temas durumu iyi değerlendirilmelidir.

İlk vakanın öğretmen olması durumunda...

İlk COVID-19 vakasının öğretmen olduğu ve 10 gün içinde bu öğretmenin derse girdiği sınıftaki bir öğrencinin PCR pozitif saptanması halinde nasıl hareket edilmelidir?

Öğretmenlerin derslerdeki maske kullanım durumu sorgulanır, maske kullanımının kurallara uygun olması durumunda derse girdiği sınıflarda sadece semptom takibi yapılır. Ancak sınıftaki öğrencilerde 10 gün içerisinde iki ve daha fazla vaka çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

Öğretmenlerden herhangi birinin kuralına uygun maske takmadığı durumda maske kullanımının uygunsuz olduğu sınıftaki öğrenciler arasında 10 gün içerisinde ilk vakanın çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

Öğretmenin okul dışında pozitif olması durumunda...

Okul dışında riskli temas öyküsü belirtmeyen üç branş öğretmeni COVID-19 olarak tespit ediliyor. COVID-19 tespit edilen öğretmenlerin ortak ders verdiği sınıflar mevcut. Bu durumda uygulama nasıl olmalıdır?

Öğretmen ilköğretimin ilk kademesinde görevli bir sınıf öğretmeni ise; 10 gün içinde aynı sınıfta öğrenciler arasında vaka çıktığında sınıf karantinaya alınır. Öğretmen branş öğretmeni ise öğretmenin derste maske kullanım durumu sorgulanır, kuralına uygun maske kullanılması durumunda sınıftaki öğrencilerde iki ve daha fazla vaka çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır. Branş öğretmeninin kuralına uygun maske takmadığı durumda maske kullanımının uygunsuz olduğu sınıftaki öğrenciler arasında 10 gün içerisinde ilk vakanın çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

10 gün içinde başka bir öğrenci daha pozitif çıkarsa?

Bir sınıfta öğrenciler arasında ilk vaka çıktıktan sonra 10 gün içinde başka bir öğrencinin ve ailesinin pozitif çıktığı tespit ediliyor. Bu durumda ne yapılmalıdır?

Öğrenci hastalığı evden de sınıftan da almış olabilir. İki durum ayrılamayacağı için çocuğun PCR testinin pozitif çıktığı günden itibaren sınıf karantinaya alınır.

İkiz kardeşlerin pozitif çıkması durumunda kaldığı ev dikkate alınıyor

Bir sınıfta öğrenciler arasında ikiz kardeşler pozitif çıkıyor. İkiz kardeşler tek vaka mı yoksa iki vaka olarak mı kabul edilmelidir?

İkiz çocukların aynı evde yaşaması durumunda ortak temas nedeniyle tek vaka olarak kabul edilir. Ancak ikiz çocuklar farklı evlerde kalıyor ve aynı sınıfa gidiyor ise iki vaka olarak kabul edilir ve sınıf karantinaya alınır.

İkinci vaka olursa öğretmenin maske kullanım durumu sorgulanıyor

Bir COVID-19 vakasının tespit edildiği sınıfta ders veren ve okul dışında riskli teması olmadığını belirten branş öğretmeninin ikinci vaka olması durumunda nasıl hareket edilmelidir?

Branş öğretmeninin dersteki maske kullanma durumu sorgulanır, maske kullanımının kurallara uygun olması durumunda ikinci vaka olarak kabul edilmez. Pozitif öğrencinin olduğu sınıfta ilk vakadan sonraki 10 gün içinde öğrenciler arasında COVID-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır. Ayrıca okuldaki öğretmenlerin temas durumu iyi değerlendirilmelidir.

Ailesinde koronavirüs tespit edilen öğrenci izolasyon süresi bitene kadar evde kalmalı

Ailedeki COVID-19 vakası nedeniyle yakın temaslı duruma düşen öğrencinin karantinası nasıl olmalıdır? Okula ne zaman dönmelidir?

Ailesinde COVID-19 tespit edilen öğrenci, yakın temaslı kabul edilir. Aile içinde pozitif vaka ile temas devam ettiği için ailenin izolasyon süresi bitene kadar evde kalır, bu sürenin sonunda semptom gelişmezse yüz yüze eğitime geri döner.

Öğretmen kurallara uymadıysa ilk 10 güne bakılır

COVID-19 pozitif branş öğretmenin maske kullanımı yok ya da uygun değil, girdiği tüm sınıflar karantinaya alınacak mı?

Branş öğretmeninin kuralına uygun maske takmadığı durumda maske kullanımının uygunsuz olduğu sınıftaki öğrenciler arasında 10 gün içinde ilk vakanın çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

10 gün içinde olmayan ancak aynı sınıfın içerisinde süreklilik arz edecek şekilde PCR pozitiflikleri olması durumunda sınıf karantinaya alınacak mı?

Bu durumda ev ya da okul dışı yakın çevre teması düşünülür, sınıf karantinaya alınmaz. Sınıfın karantinaya alınması için öğrenciler arasında 10 gün içinde 2 veya üzerinde COVID-19 vakası saptanması gerekir.

Öğrenci servisinde birden fazla pozitif vaka belirlenirse...

Öğrenci servislerinde 10 gün içinde birden fazla öğrencide PCR pozitifliği saptanması durumunda, serviste bulunan öğrenciler dışında, pozitif öğrencilerin bulunduğu sınıfların tümü karantinaya alınacak mı?

Tüm servisteki öğrenciler, şoför ve serviste görevli personel karantinaya alınır. Karantinaya alınan bu öğrencilerin sınıflarında 10 gün içinde ikinci COVID-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

Öğrenci tam aşılıysa semptomlar takip edilerek yüz yüze eğitime devam edilir

Aynı sınıfta öğrenciler arasında 10 gün içinde iki COVID-19 vakası çıktığında yakın temaslı olarak belirlenen öğrenci tam aşılıysa izolasyona alınır mı yoksa okula devam ederler mi?

En az iki doz aşılı, son 180 gün içinde hastalığı geçirmiş veya hastalığı geçirdikten sonraki dönemde en az bir doz aşı yaptırmış öğrenciler, yakın temaslı olmaları durumunda koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına ve yüz yüze eğitime devam edebilirler. Semptom gelişmesi durumunda, semptomun ortaya çıktığı gün, gelişmemesi durumunda temasın 5'inci günü PCR testi yaptırırlar.

Bir sınıfta öğrenci COVID-19 olarak tespit ediliyor, 10 gün içerisinde bu sınıfta ders veren öğretmende PCR pozitif olarak tespit ediliyor. Öğretmenin okul dışında riskli teması var, öğretmen kuralına uygun şekilde maske kullanıyor. Bu durumda nasıl davranılmalıdır?

Öğrencide COVID-19 tespit edilmesinden sonraki 10 gün içerisinde diğer öğrenciler arasında yeni bir COVID-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

Aynı sınıftaki iki vakada uygun maske kullanan öğretmenler yakın temaslı kabul edilmez

Aynı sınıfta iki öğrencide COVID-19 saptanması durumunda, sınıfa giren tüm branş öğretmenleri (uygun şekilde maske kullanıyor) yakın temaslı kabul edilmeli midir?

Hayır edilmezler.

Ek derslerde uygunsuz maske kullanan öğretmenlerin pozitif çıkması durumunda…

Kreşler/Anaokullarında dışarıdan ek ders/kurs için gelen öğretmenin PCR pozitif saptanması durumunda, ders verdiği tüm sınıflar karantinaya alınacak mı?

Ek derse giren öğretmenin maske durumu sorgulanır eğer kuralına uygun şekilde maske kullanılmamış ise tüm sınıf karantinaya alınır. Öğretmen kuralına uygun maske kullanmış ise öğretmenin PCR pozitifliğinden sonraki ilk 10 gün içerisinde sınıfta COVID-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

Aynı kursa giden farklı sınıftaki öğrencilerin pozitifliği durumunda tüm kurs karantinaya alınır

Okulda farklı sınıflarda olup aynı kursa/okul sonrası etkinliğe giden birden fazla öğrencinin eş zamanlı PCR pozitif olması durumunda, kursa gidenler dışında bulunduğu sınıfın tümünü karantinaya alınacak mı?

Kurs/okul sonrası etkinliği sınıfındaki öğrencilerin hepsi karantinaya alınır. Ancak okul sınıfında sonraki 10 gün içerinde ikinci COVID-19 vakası çıkması durumunda okuldaki sınıf da karantinaya alınır.

Eş zamanlı olmayan vakalarda sınıf karantinaya alınmayacak

Eş zamanlı olmayan (10 gün içerisinde olmayan) ancak aynı sınıfın içerisinde süreklilik arz edecek şekilde PCR pozitifliklerin olması durumunda sınıfın karantinaya alınacak mı?

Bu durumda ev ya da okul dışı yakın çevre teması düşünülür, sınıf karantinaya alınmaz. Sınıfın karantinaya alınması için öğrenciler arasında 10 gün içerisinde 2 ve üzerinde COVID-19 vakası saptanması gerekmektedir.

Servis şoförü pozitif çıkarsa...

Servis şoförü veya personelinin pozitif tespit edilmesi durumunda servisteki öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek karantinaya alınacak mı?

Pozitif çıkan servis şoförü/personeli izolasyona alınır, ancak 10 gün içerisinde bu servisteki öğrenciler arasında COVID-19 vakası çıkması durumunda tüm servisteki öğrenciler ve serviste görevli personel karantinaya alınır. Servis kaynaklı bulaş nedeniyle karantinaya alınan öğrencilerin sınıflarında sonraki 10 gün içerisinde ikinci COVID-19 vakası çıkması durumunda sınıf da karantinaya alınır.

Tüm öğretmenler temaslı kabul edilir

Okul içerisinde öğretmenler odasında eş zamanlı iki öğretmende pozitiflik tespit edildiğinde (uygun şekilde maske kullanımı yoksa) öğretmenler odasını kullanan tüm öğretmenler karantinaya alınıp alınmayacağı?

Tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir, öğretmenlerin aşılı ve aşısız olma durumuna göre Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberindeki kurallar uygulanır.

Yorumlar

Bu etkinlik için henüz yorum yapılmamıştır. Yukarıdaki bölümü kullanarak ilk yorum yapan siz olabilirsiniz.

Son Haberler