3 madde daha kabul edildi

3 madde daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa değişikliği teklifinin 3., 4. ve 5 maddeleri kabul edildi.

3. MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa değişikliği teklifinin 3. maddesi 341 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. 18 yaşa seçilme hakkı getiren 3. madde 139 ret oya karşılık 341 oyla kabul edildi.

Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.

4. MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa değişikliği teklifinin 4.maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi.

Söz konusu madde ile Anayasa'nın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.

Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

5.MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa değişikliği teklifinin 5.maddesine 343 kabul, 7 ret oyu verildi.

Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

Anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesinin görüşüldüğü esnada Meclis'te yumruklu kavga çıktı, bir milletvekili yaralandı. CHP, 5. maddenin oylamasına katılmadı.

Yorumlar

Bu etkinlik için henüz yorum yapılmamıştır. Yukarıdaki bölümü kullanarak ilk yorum yapan siz olabilirsiniz.

Son Haberler